Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ… Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016 ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!


590_bae503144dc25d0d3b2a03e42da78c00

Ενώ ο χοντρός κι ο λιγνός (Καμμένος και Τσίπρας) τρίβουν τα χέρια τους, νομίζοντας ότι με τους νέους έμμεσους φόρους θα μαζέψουν του κόσμου τα λεφτά για να τα δώσουν στους διεθνείς τοκογλύφους (κι αυτοί με τη σειρά τους να τους κρατήσουν στην εξουσία…), τα νέα από το… μέτωπο των εισπράξεων δεν είναι καθόλου ρόδινα.  
Και πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2016 έχει ήδη πέσει έξω κατά 650 εκατ. ευρώ, μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του χρόνου!
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία εκτέλεσής του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016, τα ταμεία του δημοσίου χάνουν σχεδόν από παντού, σε σχέση με τους στόχους που είχαν μπει:
Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υστέρηση κατά 127 εκατ. ευρώ ή 6%,
Β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 101 εκατ. ευρώ ή 10%,
Δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
Ε) ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
ΣΤ) ΦΠΑ λοιπών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
Ζ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 7 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
Η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 62 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
Θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
Ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 42,9%,
Κ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 23,9%.

Συμπέρασμα: ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος!