Αυτή είναι η ψευτοδημοκρατία τους: 9 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να βρουν δουλειά χωρίς «βύσμα»...


Στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και των Μνημονίων οι πελατειακές σχέσεις στην αγορά εργασίας αποτελούν (ένα ακόμη) μελανό σημείο αναφοράς.
Το «βύσμα», ο «μπάρμπας από την Κορώνη», οι γνωριμίες, οι διασυνδέσεις, το «μέσον» και τα «κονέ» όπως λένε οι πολίτες στην καθημερινότητά τους -και όχι οι σπουδές, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες- παραμένουν στην Ελλάδα τα βασικά «προσόντα» για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας, εκτιμούν περίπου οι εννέα στους 10 πολίτες. Σχεδόν μια δεκαετία μετά την οικονομική κρίση, οι έννοιες της αξιοκρατίας και της αντικειμενικής αξιολόγησης παραμένουν στα αζήτητα...
Η «εποχή των Μνημονίων» δεν άφησε στο περιθώριο της ιστορίας τις προ κρίσης άκρως αρνητικές νοοτροπίες και τις αντιλήψεις πελατειακού χαρακτήρα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, συνολικά. Αντιθέτως, η μνημονιακή περίοδος μοιάζει να τις εδραίωσε, λόγω και της ανάγκης πολύ μεγαλύτερου αριθμού ανέργων -σε σχέση με τα προ 2009 δεδομένα- να βρουν απελπισμένα μια θέση απασχόλησης.
Τα συμπεράσματα της έρευνας, την οποία διεξήγαγε η Adecco σε δείγμα 953 ατόμων, από τις 22 Μαΐου ως τις 22 Ιουνίου 2018, επιβεβαιώνουν αυτό που ζουν καθημερινά χιλιάδες άνεργοι, δηλαδή ότι το βασικό «προσόν» για μια πρόσληψη είναι οι γνωριμίες και οι διασυνδέσεις.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ερωτηθέντων εργαζομένων και ανέργων, το 87% (περίπου οι εννέα στους 10) απάντησε ότι «τα άτομα που δεν διαθέτουν ευρύ και ποιοτικό κύκλο γνωριμιών δεν έχουν συνήθως ίσες ευκαιρίες πρόσληψης με τα άτομα που έχουν». Επίσης, σύμφωνα με τους οκτώ στους 10, η πιθανότητα μιας εγκυμοσύνης καθιστά τις γυναίκες λιγότερο επιθυμητές για μια εργασία.
Δεν χρειάζεται να ειπωθεί κάτι περισσότερο, προκειμένου ν' αντιληφθούμε ότι η αξιοκρατία (και) στον επαγγελματικό τομέα συνεχίζει ν' αποτελεί είδος προς εξαφάνιση στις ημέρες μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ