Τεράστια η φτωχοποίηση των Ελλήνων στα χρόνια των Μνημονίων


Τεράστια η φτωχοποίηση των Ελλήνων στα χρόνια των Μνημονίων

Μία ακόμη έρευνα, της οποίας τα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, δείχνει το μέγεθος της φτωχοποίησης που ταλαιπωρεί τον Ελληνικό Λαό στα χρόνια των Μνημονίων.
Στο διάστημα 2010-1016, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 40%, καθώς όλη αυτή την περίοδο -μ' εξαίρεση μία μικρή ενίσχυση κατά 1,6% το 2014- ευρίσκετο διαρκώς σε καθοδική πορεία, σύμφωνα προς τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελληνική κοινωνία -και ιδίως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα- πλήρωσε βαρύ τίμημα, με την ανεργία να προσεγγίζει το 30% και τα εισοδήματα να βουλιάζουν κυριολεκτικώς.
Σε επτά χρόνια -από το 2010 έως το 2016- τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν όσα είχαν αποκτήσει από το 2009 και μετά. Στο διάστημα αυτό διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες και τους υπολοίπους Ευρωπαίους. Κατά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, την περίοδο 2000-2016 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 17,1%.
Το 2009 ήταν η τελευταία χρονιά που κατεγράφη ανοδικός ρυθμός στο διαθέσιμο εισόδημα, για ν' ακολουθήσει ο καταποντισμός το 2010, έτος κατά το οποίο σημειώθηκε υποχώρηση 11,3%, όταν στην ΕΕ κατεγράφετο οριακή μείωση 0,6%. Σωρευτικώς, στο διάστημα 2010-2016, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά περίπου 40%. Αντιθέτως, σ' επίπεδο ΕΕ, απώλειες υπήρξαν έως το 2012, με συνέπεια η περίοδος 2010-2016 να κλείσει με θετικό πρόσημο, δηλαδή ενίσχυση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος κατά 2,1%.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά τα στοιχεία της Eurostat, το 2010 το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που ευρίσκετο σε κίνδυνο φτώχειας ήταν 27,7% και 23,8% ήταν στην ΕΕ. Το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα μας εκτοξεύτηκε στο 35,6%, ενώ στην ΕΕ υποχώρησε ελαφρώς στο 23,5% και στην Ευρωζώνη στο 23,1%.
Θεαματική ήταν η φτωχοποίηση των Ελλήνων σε διάστημα μιας δεκαετίας. Βάσει των στοιχείων της Eurostat, το 2017 το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθόριστο Εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αντιστοιχούσε στο 67% του μέσου κοινοτικού, ενώ μία δεκαετία πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 98%. Η υποχώρηση είναι τεράστια, κι επετεύχθη χάρη στην «εσωτερική υποτίμηση» που απεδέχθησαν μετά το 2010 όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να μη μειώσουν τον δημόσιο τομέα.
Και βεβαίως, αυτή η κατάσταση συρρίκνωσης θα συνεχιστεί, καθώς το παραμύθι περί «οριστικής εξόδου από τα Μνημόνια» δεν το πιστεύει ούτε η ίδια η «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ