Η πραγματική μείωση των μισθών το 2017 στη μνημονιακή Ελλάδα


Η πραγματική μείωση των μισθών το 2017 στην μνημονιακή Ελλάδα

Δεν προξενεί καμία έκπληξη η είδηση ότι κατά 3,5% μειώθηκε ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα το 2017, όπως δείχνει η παγκόσμια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που περιλαμβάνει στοιχεία και για την Ελλάδα.
Συνολικά, την περίοδο 2008-2017, ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειωνόταν με ρυθμό 3,1%. Την ίδια στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο (βάσει δηλαδή των στοιχείων από 136 χώρες ανά τον κόσμο) οι μισθοί αυξήθηκαν 1,8% το 2017.
Η κίνηση της Ελληνικής οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων στον βάλτο των Μνημονίων έχει ως αναμενόμενο και μόνιμο αποτέλεσμα τη βύθιση ολοένα και περισσότερο της Πατρίδας και του Λαού στον βούρκο της αθλιότητας και της ανέχειας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ